Zmarł Rafał Leszczyński senior

26 sierpnia, w wieku dziewięćdziesięciu lat, zmarł w Łodzi Rafał Leszczyński senior, profesor filologii polskiej

Nowy administrator w Parafii zelowskiej

W związku z chorobą ks. Tomasza Pieczki Konsystorz, w odpowiedzi na prośbę Kolegium Kościelnego Parafii E-R w Zelowie

Konferencja o Przyszłości Ukrainy

W dniach 14-18 lipca br. bp Semko Koroza przebywał w Budapeszcie. Wziął udział w sesji Synodu Węgierskiego Kościoła

Ekumeniczna Droga Światła w Łodzi z udziałem ks. bp. Semka Korozy

Jak co roku ks. abp Grzegorz Ryś zaprosił łodzian do rozważania

Ukazał się nowy numer "Jednota 2/2023"

Ukazał się drugi w tym roku numer JEDNOTY, a w nim m.in.: Międzynarodowa konferencja w Warszawie

BEŁCHATÓW
Przed naszym Kościołem otwierają się nowe możliwości działania. To jednak wymaga nowego myślenia o Kościele, częstokroć zmiany utartych przyzwyczajeń, wyjścia poza obręb przyjętych dotąd rozwiązań i ustalonych schematów. Trzeba nam dziś się zastanowić nad tym, co zmienić, co wprowadzić nowego, jak wyjść szerzej ze Słowem o wierze do współczesnego człowieka, jak mu pomóc w różnych zagrożeniach i lękach – pisał ks. bp Marek Izdebski, przybliżając przed rokiem czytelnikom „Jednoty” parafię w Bełchatowie [„Jednota” 5/2002; w artykule tym znajdziemy też historię powstania OPIRO].
Nowa rzeczywistość w naszym kraju i związane z nią nowe wyzwania stały się impulsem dla parafii bełchatowskiej, aby w realizowaniu służby diakonijnej wyjść poza ciasny krąg własnej grupy konfesyjnej. Wyrazem tego było powołanie najpierw Stowarzyszenia OPIRO (którego członkami są ewangelicy, katolicy i osoby niereligijne), a następnie centrum pracy z młodzieżą pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO. Jego celem jest stworzenie możliwości uczenia się i wypróbowywania nowych wzorców zachowań, alternatywnych wobec zachowań patologicznych.
Budowa ośrodka była możliwa dzięki otrzymaniu dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a jego projekt dofinansowały Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim oraz miasto Bełchatów.
Ścisła współpraca pomiędzy parafią i działającym od jesieni 1999 roku OPIRO poszerzyła się wiosną 2000 roku o nowego partnera: w nowym obiekcie rozpoczął pracę Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie funkcjonujący w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS).
OPIRO zajmuje się dziećmi i młodzieżą w wieku 7-19 lat oraz ich rodzinami. Trafiają tu dzieci przyprowadzane przez rodziców, ale i kierowane przez pedagogów szkolnych i nauczycieli, poradnie profilaktyki i leczenia uzależnień, a także przez MOPS. Są to najczęściej dzieci nastręczające trudności wychowawcze, mające kłopoty w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, pochodzące często ze środowisk patologicznych.
Terapia obejmuje naukę rozpoznawania własnych emocji i radzenia sobie z nimi, poprawę relacji interpersonalnych, podnoszenie poczucia własnej wartości, uczenie asertywnych zachowań, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji i radzenia sobie z ich konsekwencjami. Spotkania mają też na celu przekazanie wiedzy na temat różnego rodzaju uzależnień oraz rozbudzanie zainteresowań.
W OPIRO realizowane są dwa programy: Młodzieżowa Akademia Umiejętności i MegaCal. W ramach Młodzieżowej Akademii Umiejętności odbywają się spotkania grupowe, indywidualne i rodzinne. Działają także grupy alternatywnego spędzania czasu wolnego: teatralne, plastyczne, muzyczne, wokalno-instrumentalne. Zajęcia te prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, psychologowie i pedagodzy. Kierownikiem programu jest pedagog mgr Aleksandra Sztajnert.
Program MegaCal – Młodzieżowe Centrum Aktywności Lokalnej – jako zadanie stawia sobie aktywizowanie młodzieży szkolnej, tworzenie grup młodzieżowych liderów, propagujących twórczy styl życia, a także wspieranie inicjatyw wychodzących od młodzieży. Program ten ma również na celu dotarcie do szkół, gdzie prowadzone są zajęcia warsztatowe, koła zainteresowań oraz organizowane są zloty młodzieży. Kierownikiem tego programu jest mgr Adam Fret. Wszystkie zajęcia w ośrodku są bezpłatne.

KLESZCZÓW
Funkcje grupy diakonijnej w parafii kleszczowskiej spełnia Kolegium Kościelne. W ramach swych skromnych możliwości dotuje osoby potrzebujące. Pomoc niesiona jest również w ramach pracy duszpasterskiej. Parafia obejmuje swą troską również jedną rodzinę z dwójką dzieci, mieszkającą w diasporze. Ks. Krzysztof Góral stara się im pomagać również z własnych funduszy, ale nie zawsze ma takie możliwości.

ŁÓDŹ
Kontakty łódzkiej parafii z miejscowymi luteranami są bardzo bliskie, a ci mają doskonale zorganizowaną Stację Socjalną, która działa przy współpracy rycerskiego zakonu joannitów. Służy ona pomocą wszystkim potrzebującym. Zdaniem ks. Semka Korozy, nie ma więc potrzeby powielania już świetnie zorganizowanej struktury. Podstawowa służba diakonijna realizowana jest w ramach pracy duszpasterskiej. A jeśli zachodzi potrzeba, w luterańskiej Stacji Socjalnej można uzyskać pomoc przy realizacji recept, zmianie opatrunku, można poprosić o pielęgnacyjne wizyty domowe, skorzystać z pośrednictwa przy załatwianiu wizyt lekarskich, opiekunek społecznych, miejsca w Domu Pomocy Społecznej. Jest też wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego. Podopieczni mogą liczyć na drobne zakupy, spacer czy odwiedziny domowe o charakterze duszpasterskim. Stacja świadczy też usługi transportowe: dowozi chorych do lekarza, na zabiegi, na rehabilitację, a także raz w miesiącu może dowieźć na nabożeństwo.

PSTRĄŻNA I STRZELIN
Parafie w Pstrążnej i Strzelinie są tak małe, że - jak twierdzi ks. Michał Jabłoński - nie ma potrzeby powoływania specjalnej struktury, która zajmowałaby się działalnością diakonijną. Służba ta jest realizowana na zasadzie wzajemnej pomocy zborowników oraz posługi duszpasterskiej.

WARSZAWA
Działająca przy parafii grupa diakonijna, została reaktywowana przed ponad 30 laty z inicjatywy ówczesnej prezes Kolegium Kościelnego, Irmy Koterowej. W stanie wojennym, gdy, z Zachodu, dzięki ks. Miroslavovi Danyšowi z Kościoła w Lippe oraz Państwu Marii i Bruce Prendergast z parafii Muri Gumlingen w Szwajcarii, napływała regularna pomoc żywnościowa i rzeczowa, diakonia rozdzielała ją potrzebującym. Pomoc ta była kierowana w pierwszej kolejności do rodzin osób internowanych. Poza tym dary były też rozwożone do wszystkich naszych parafii na terenie kraju. Z kolei, gdy przychodziły transporty pomocy medycznej, przy kościele wygospodarowano pomieszczenie, w którym zorganizowany został punkt rozdawnictwa leków z darów dla wszystkich osób, które pojawiały się u nas z receptą.

Obecnie w diakonii warszawskiej zatrudnionych jest dwoje pracowników, którzy odpowiedzialni są za sprawy administracyjne, organizacyjne oraz, zależnie od potrzeby, angażują się w działania doraźne. Jednocześnie współdziała bardzo aktywnie kilkadziesiąt osób – wolontariuszy.

Z okazji świąt podopieczni otrzymują kartki z życzeniami i paczki z produktami żywnościowymi, kosmetykami i innymi drobnymi upominkami. Do osób z diaspory wysyłane są paczki oraz życzenia świąteczne a także pomoc finansowa na zakup żywności. Diakonia niesie też pomoc rzeczową, zaopatrując osoby potrzebujące w pościel, odzież, żywność, środki czystości. Pieniądze na wspomniane akcje uzyskiwane są z kiermaszy i z loterii fantowych.

Diakonia warszawska udziela wsparcia finansowego członkom parafii refundując częściowo zakup leków i środków higienicznych osobom, które ukończyły 70 lat, osobom młodszym w trudnej sytuacji finansowej oraz osobom przewlekle chorym. W posiadaniu diakonii znajduje się drobny sprzęt rehabilitacyjny, który przekazywany jest do użytkowania osobom potrzebującym. Ponadto osoby starsze, które mają kłopoty z dojazdem do kościoła, zostały zaopatrzone w tablety z dostępem do internetu i w ten sposób mogą uczestniczyć w transmisjach nabożeństw.

Od kilku lat, w okresie Adwentu, w parafii sprzedawane są świece w ramach akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – dochód z tej akcji przeznaczony jest m.in. na dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci z ubogich rodzin. Podobnie jest z paczkami świątecznymi dla dzieci z Ukrainy, Rumunii i Białorusi  - Diakonia zbiera pieniądze, robi odpowiednie zakupy i wspólnie z wolontariuszami pakuje prezenty.

Od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, z inicjatywy diakonii, prowadzony jest specjalnie utworzony Fundusz Ukraina, przemianowany ostatnio na Fundusz Uchodźca, który zasilany jest z dobrowolnych składek parafian i sympatyków. Z Funduszu tego udzielono do tej pory pomocy licznym obywatelom Ukrainy oraz uchodźcom znajdującym się w szpitalu na wschodzie Polski i w zamkniętych ośrodkach dla Uchodźców.

Diakonia obecna jest w codziennym życiu parafii, stanowi jedną z jej agend, a obecna przewodnicząca, diakon Monika Polkowska, jest członkiem Kolegium Kościelnego z prawem głosu.

Wszelkie decyzje dotyczące spraw diakonii podejmowane są demokratycznie przez Radę Diakonii.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZELÓW
Choć w parafii zelowskiej nie działa formalna grupa diakonijna, cała działalność poszczególnych agend jest w sposób naturalny nastawiona na pomoc bliźniemu.
Diakon zboru Edyta Sęk niesie pocieszenie starszym, chorym i samotnym zarówno w domach jak i w szpitalu. Podczas takich wizyt w razie potrzeby usługuje w zakresie pielęgnacji oraz rozmów duszpasterskich. Każda wizyta jest zwykle połączona z czytaniem Słowa Bożego i modlitwą.
Aktywnie funkcjonuje Koło Kobiet, którego członkinie odwiedzają samotnych i chorych parafian w domach, niosą pociechę z pieśnią, Słowem Bożym i modlitwą, przekazują im kartki z życzeniami, opowiadają o aktualnych wydarzeniach w zborze. Prowadzą też regularne spotkania przy Słowie Bożym w domach kilku starszych parafian.

ŻYCHLIN
Działalność diakonijna w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie w latach 2008-2023 opierała się głównie na powołanej przez ogólnopolską Radę Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP -  Stację Diakonii (29.09.2008 r., zgodnie z par. 3 pkt 1 oraz par. 7 pkt 2.3 Statutu Diakoni) zajmującą się:

  • wypożyczaniem osobom starszym, chorym, po wypadkach komunikacyjnych i niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego otrzymywanego od Protestantse Gemeente Unikerek S'Gravenzande w Holandii
  • udzielaniem pomocy finansowej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
  • organizowaniem pomocy materialnej (odzież, artykuły spożywcze) dla rodzin z dziećmi słabiej sytuowanych
  • pośredniczeniem w wyposażeniu szpitala w Koninie w łóżka i meble w salach dla chorych
  • organizowaniem pomocy w okresie Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci ze szkół w ramach Akcji "Gwiazdkowa Niespodzianka"

Jednak intensywna praca na rzecz uchodźców z Ukrainy, których PER w Żychlinie  zaczęła przyjmować od 28 lutego 2022 roku, organizowanie miejsca pobytu w domu parafialnym dla  matek z dziećmi, udzielanie schronienia osobom  uciekającym przed wojną w Ukrainie, pomoc socjalna, prawna, medyczna i psychologiczna udzielana w parafii -  spowodowały sformalizowanie w/w działalności diakonijnej zgodnie z Prawem Wewnętrznym i Pragmatyką KER , i na wniosek Kolegium Kościelnego podczas OZZ - 4 kwietnia 2023 roku - powołano Diakonię Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie oraz  dwóch diakonów: Annę Jelinek i Agnieszkę Komicz-Muszyńską.
Obecnie działalność diakonijna obejmuje w dalszym ciągu pomoc poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie, prowadzenie działalności edukacyjnej, odwiedzanie parafian w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie i organizowanie im odpowiedniej pomocy.
W Diakonii parafialnej oprócz diakonów działają również osoby z Kolegium Kościelnego oraz sympatycy Parafii.
Nowo powołana Diakonia PER w Żychlinie rozwija kompetencje rozszerzając formy udzielanej przez nią pomocy zarówno w Parafii jak i po za nią.
Kontakt z Diakonią: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Copyright © 2007-2023
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
ul. Radwańska 37
93-574, Łódź
łódzkie, Polska
tel.: 534 857 634
mail: reformowani@reformowani.pl