W JEDNOCIE nr 4/2020 m.in.: Ewangelickie głosy w sporze o aborcję, Reformowani w dekadzie przemian,     Kościoły wobec zmian klimatycznych, Chrześcijańska lektura Biblii a dialog z judaizmem, Tożsamość ewangelicko-reformowana, Pomoc społeczna – służba i usługa

(10 zł papier, 5 zł pdf)

Spis treści

3 Karl Barth Cytat

3 Jarosław Świderski: Konflikty motorem postępu czy zagłady? Felieton „Co wy na to?”

ROZWAŻANIE BIBLIJNE

4 Ewa Jóźwiak: Miriam Ufna, odważna, pełna wiary, kochająca Boga

NASZA TOŻSAMOŚĆ

6 Marta Borkowska: Zagrożenia i manowce wiary Jako osoby należące do mniejszości wyznaniowej często możemy spotkać się z pytaniem „Kim jesteś?”

9 Adam Aduszkiewicz: Pułapka tożsamości Nie w tym rzecz, żeby lekceważyć obyczaj, lecz w tym, żeby tradycja nie stała się wygodnym schronieniem dla skupionego na sobie „ego”

11 List do redakcji

16 ks. Roman Lipiński: Dążenie do ujednolicenia Głos w dyskusji nad Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP – cz. 2

WYDARZENIA

15 Debaty o dialogu chrześcijańsko-żydowskim

15 Archiwalne JEDNOTY dostępne w internecie

12, 39 Krótko

13 Michał Karski: Nie chcemy radykalnych rozwiązań prawnych Ewangelickie głosy w sporze o aborcję

ŻYDZI I CHRZEŚCIJANIE

20 Andrzej P. Kluczyński: Chrześcijańska lektura Biblii w obliczu dialogu z judaizmem Chrześcijańska lektura Biblii do dziś bywa nieprzyjazna Żydom – mimo prowadzonego od lat dialogu

EKOKOŚCIÓŁ

23 Jerzy Sojka: Światowy luteranizm i troska o stworzenie – cz. 2 Luterańska refleksja nad troską o stworzenie ma wymiar zarówno teologiczny, jak i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość społeczno-gospodarczą

27 Paweł Pustelnik: Kościoły wobec zmian klimatycznych Do motorów działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym powinny należeć również organizacje wyznaniowe, Kościoły, parafie, grupy wiernych

31 ks. Tomasz Pieczko: Ukrzyżowany, umarł, śmierć zwyciężył Katechizm Genewski Jana Kalwina – cz. 9

33 Ewa Jóźwiak: Kościół w dekadzie przemian Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce wobec „Solidarności”, stanu wojennego i demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989–1990

36 Joanna Kluczyńska: Służba i usługa Współcześnie motywowana religijnie służba bliźniemu oraz świecka działalność pomocowa wzajemnie się przenikają, uzupełniają i inspiracją

39 Książka o biskupie Trandzie Ukazała się książka „Człowiek mądrego serca. Zdzisław Tranda: pastor – biskup – ekumenista”

WSPOMNIENIA

40 Grzegorz Polak: Czyż dla innych pożytkiem twe życie? Wspomnienie ks. bp. Jana Szarka (1936–2020)

42 Barbara Stahlowa: Boży człowiek Wspomnienie pastora Mieczysława Kwietnia (1936–2020)

43 Dariusz Bruncz: Odszedł nauczyciel Wspomnienie prof. Janusza T. Maciuszki (1957–2020)

Zobacz też: jednota.pl

Copyright © 2007-2022
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22