W JEDNOCIE 1/2019 m.in.: Ulryk Zwingli o Kościele, sakramentach i państwie, Zwingli i anabaptyści, Omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu genewskiego Jana Kalwina, Religia między problemem a tajemnicą, Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością, Deklaracja wiary w sprawie ordynacji kobiet, Wezwanie Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej do przeciwdziałania nienawiści

(10 zł papier, 5 zł pdf)

Spis treści

3 Mira Majdan: Bóg miłosierny i sprawiedliwy
Kazanie

5 Karl Barth
Cytaty

5 Jarosław Świderski: Czy każdy może zostać duchownym?
Felieton „Co wy na to?”

6–8 WYDARZENIA

  • Ekumeniczny głos przeciw mowie nienawiści
  • Wezwanie Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej do przeciwdziałania nienawiści
  • Niemiecka konferencja o „Wyznaniu z Belhar”
  • Zelowskie Dzwonki w „The Voice of Poland”
  • Krótko
  • Ewa Jóźwiak, Michał Karski: „Nie my tworzymy Kościół. Chrystus go tworzy!” – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019
  • Dariusz Bruncz: Zwingli – ekumeniczne obchody 500 lat szwajcarskiej reformacji

14 Filip Lipiński: Ulryk Zwingli o Kościele, sakramentach i państwie
Co o istocie Kościoła, sakramentach i stosunku Kościoła wobec państwa pisał szwajcarski reformator w swym największym dziele „O prawdziwej i fałszywej religii”?

17 Jerzy Sojka: Zwingli i anabaptyści – wobec radykalizacji reform
Początki anabaptyzmu mają ścisły związek z postacią Zwingliego, jednocześnie jego rozważania stały się uzasadnieniem dla odrzucenia i prześladowania anabaptystów

21 ks. Tomasz Pieczko: Zaufać Bogu. Katechizm Genewski Jana Kalwina – cz. 2
Co genewski reformator pisze o zaufaniu i miłości Bożej

24 Deklaracja wiary w sprawie ordynacji kobiet
Przekład dokumentu Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, będącego zdecydowanym głosem za pełną równością kobiet i mężczyzn, również w dostępie do urzędów kościelnych

29 Grzegorz Pełczyński: Religia między problemem a tajemnicą
Dylematy religioznawstwa

30 Joanna Kluczyńska: Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością
Rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością mierzą się zarówno z powszechnymi wyzwaniami rodzicielskimi, jak i z tymi, które wynikają z ograniczeń sprawności ich dziecka

33 LISTY
75. rocznica konfirmacji ks. Zdzisława Trandy

34–36 WSPOMNIENIA

  • Tomasz Mincer: Bibliotekarz z Wilna. Wiesław Mincer (1925–2019)
  • Michał Jabłoński: Człowiek-tajemnica. Jan Nelken (1931–2019)

 Zobacz też: www.jednota.pl

Copyright © 2007-2023
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
ul. Radwańska 37
93-574, Łódź
łódzkie, Polska
tel.: 534 857 634
mail: reformowani@reformowani.pl