4. Życie duchowe Kościoła
4.1. Wierność dziedzictwu Reformacji
   To co było tak ważne w czasie reformacyjnych sporów, to co miało uzdrowić życie Kościoła, to samo jest ważne i dzisiaj. Wtedy uważano, że tylko to – po łacinie „sola”, może uzdrowić Kościół, a więc może uratować ludzi. W tym był akcent żarliwej wiary, był apel o przebudzenie duchowe i o uczciwość wobec siebie samego. Oto treść tych zasad .

I. „SOLA GRATIA - jedynie przez łaskę”
   Oznacza to, że człowiek, którego natura została skażona przez grzech, może zyskać zbawienie jedynie dzięki łasce Boga, na którą własnymi siłami zasłużyć nie potrafi. Inaczej mówiąc, tylko Boża łaska sprawia, że święty i wszechmocny Bóg interesuje się mną, grzesznym, upadłym i ograniczonym, w swych możliwościach działania, człowiekiem.

II. „SOLA FIDE - jedynie przez wiarę”
   Oznacza to, że zbawienie człowieka stać się może jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Mesjasza, Zbawiciela), który oddał życie na krzyżu, jako okup za grzechy ludzi. Gdy dociera do nas Boża Dobra Nowina i Boże Prawo – to tylko wiarą można to uchwycić, tylko wiarą można odpowiedzieć Bogu.

III. „SOLA SCRIPTURA – jedynie Pismo Święte”
   Oznacza to, że jedynie przez Pismo Święte można otrzymać wiarygodną wieść o miłości Boga i Jego łasce, okazanej nam w Synu Bożym, a także o Bożym Prawie, czyli o Bożym uroszczeniu względem nas. Jest ono więc jedynym źródłem wiary i normą życia. Inaczej mówiąc, to Pismo Święte podaje nam probierz, abyśmy wiedzieli, o jaką łaskę i o jaką wiarę chodzi, bo nie o każdą łaskę i nie o każdą wiarę mamy zabiegać.

IV „SOLI DEO GLORIA – Bogu jedynie chwała”
   Oznacza to, że ponieważ jedynie Bogu chwała się należy, cześć religijną odbiera Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Matka Jezusa, Maria, cieszy się miłością i szacunkiem, podobnie jak inni ludzie tego godni, nazywani świętymi, ale wszelki kult z nimi związany nie istnieje. Inaczej mówiąc ludzie są zobowiązani wspólnie poznawać wolę Boga, publicznie składać świadectwo swej wiary, a święta w ciągu roku kościelnego powinny być pamiątką, która dotyczy jednej z trzech osób Trójcy Świętej.

V „ECCLESIA REFORMATA ET SEMPER REFORMANDA VERBI DIVINI – Kościół reformowany i stale się reformujący według Słowa Bożego”
   Oznacza to, że społeczność Kościoła, która w pewnym momencie dostrzegła potrzebę reformy, powinna zachować przekonanie, że tak zreformowany Kościół powinien stale się reformować. Jest to słuszne, ponieważ Kościół funkcjonuje na tym świecie doczesnym, gdzie wszystko kostnieje, więdnie i przemija. Dzięki działaniu Ducha Świętego Kościół żyje i nieustannie się odnawia. Inaczej mówiąc, każde kolejne pokolenie powinno – z modlitwą o dary Ducha – prosić Boga, aby uzdolnił swoich wybranych do wyrażenia prawd wiary we współczesnym temu pokoleniu języku, a wszelkie rozstrzygnięcia muszą być formułowane tylko i wyłącznie w oparciu o lekturę Pisma Świętego, czyli w oparciu o poznane Słowo Boże.

Copyright © 2007-2022
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22