Zaczynamy w sobotę, 15 lipca Śniadaniem dla mężczyzn (nadal  można się zapisać). W niedzielę w „Święto Kościoła w środku Polski” - inaugurowane nabożeństwem z Wieczerzą Pańską - będzie można wstępnie przekonać się w jaki sposób Jerzy Sojka (doktor teologii ewangelickiej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP) chce opowiadać o wpływach reformacji  na życie społeczne, ekonomiczne i kulturalne w Polsce, Europie i na świecie.

W niedzielę 21 maja 2017 roku w kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Mateusza w Łodzi odbyło się wspólne nabożeństwo organizowane w ramach obchodów 500-lat Reformacji przez Diecezję Warszawską KEA oraz nasz Kościół.

Galeria foto: www.lodz.reformowani.net.pl

W Łodzi odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia m.in. przyjęto sprawozdania poszczególnych organów kościelnych oraz dyskutowano na temat apolityczności i apartyjności duchownych i innych przedstawicieli gremiów kościelnych.

więcej na: www.jednota.pl

Jak co roku parafia ewangelicko-reformowana w Warszawie otwiera drzwi kościoła podczas Nocy Muzeów. W tym roku w nocy z 20 na 21 maja przewidziano bogaty program dla odwiedzających kościół przy Alei Solidarności 74.

Wieczór rozpocznie się o godz. 18.00. W programie przewidziano:

W dniach 6-7 maja będzie obradował w Łodzi Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Synodałowie przyjmą sprawozdania za rok 2016 i podejmą uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Konsystorzowi.
Przedmiotem obrad będzie również dostosowanie Statutu Diakonii do Prawa wewnętrznego Kościoła. Synod zajmie się również przyjęciem nowej podstawy programowej do klasy 7 i klasy 8 szkoły podstawowej w związku w reformą edukacji w Polsce. Prace nad pełnym dokumentem potrwają do 2018 r.

W JEDNOCIE nr 1/2017 m.in.: omówienie zasady sola scriptura we współczesnej refleksji Światowej Federacji Luterańskiej, recenzja ekumenicznego przekładu Starego Testamentu, historie rodzin Szwander i von Humboldt, wspomnienia o Jolancie Dworzaczkowej, Dorocie Niewieczerzał, ks. Jerzym Stahlu i ks. Lechu Trandzie, felietony, relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

Najnowszy numer JEDNOTY jak zwykle jest dostępny w wersji papierowej oraz pdf, a także w serwisie internetowym jednota.pl.

Więcej: jednota.pl

Wniosek o wydanie znaczka złożyły wspólnie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski w RP i Ewangelicko-Reformowany w RP.

Na znaczku umieszczono pierwsze zdanie ze wstępu do 95. tez ks. dr. Marcina Lutra: „Miłość do prawdy i pragnienie ujawnienia jej są przyczyną, że zamierza się przeprowadzić w Wittenberdze dysputę nad niżej podanymi tezami”. Autorem projektu znaczka jest Andrzej Gosik. Projekt po przygotowaniu był przesłany do konsultacji.
Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 250.000 sztuk.
Z okazji jubileuszu została przygotowana również koperta FDC i okolicznościowy datownik.

Konferencja na Litwie
31 października 2017 r. minie dokładnie 500 lat, od momentu, kiedy augustianin Marcin Luter upublicznił w swoje 95 tez o odpustach. Ta próba rozpoczęcia dyskusji teologicznej wprowadziła w ówczesnym chrześcijańskim świecie czas zmiany, który dziś określa się mianem reformacji Kościoła zachodniego.
Idee reformacji, powiązane z ideami renesansu i humanizmu nie tylko pobudziły w chrześcijaństwie zachodnim zainteresowanie, by zbadać treść wiary chrześcijańskiej na podstawie źródeł („ad fontes“), ale też, w następstwie, poprowadziły elity intelektualne na drogę systematycznych reform w życiu społecznym, poprzez kształcenie i etos pracy, zakorzenione w nauczaniu kościelnym. Reformacja w Kościele pociągnęła za sobą też naukę i edukację. Dzięki niej powstały nowe kierunki badań, które dalej rozwijały się dynamicznie w duchu renesansu i humanizmu. Szczególnie intensywnie idee reformacji w obszarze życia kulturalnego, politycznego i społecznego rozprzestrzeniły uniwersytety.

Jak co roku w pierwszy piątek marca będzie obchodzony Światowy Dzień Modlitwy. W tym roku liturgię do niego przygotowały chrześcijanki z Filipin, które na hasło przewodnie wybrały słowa: „Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy?”.

Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 120-letniej tradycji. Co roku w pierwszy piątek marca na całym świecie przedstawiciele różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie. Liturgię i inne materiały za każdym razem przygotowują chrześcijanki z innego kraju – w tym roku z Filipin. Nabożeństwa ŚDM będą się także odbywać w różnych miastach Polski.

„Apelujemy, aby wszystkie polskie środowiska chrześcijańskie (kobiety jak i mężczyźni, młodzież oraz starsze pokolenie) włączyły się do wspólnej modlitwy według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z Filipin. Dlatego zwracamy się z apelem o to, aby wszędzie, gdzie jest to możliwe, zorganizować w pierwszy piątek marca spotkania modlitewne lub nabożeństwa, a także spotkania informacyjne o kraju autorek liturgii, jego historii i współczesności” – napisała w swym liście do środowisk ekumenicznych Joanna Kamińska, przewodnicząca Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy.

więcej: ekumenia.pl

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Podkreślił, że w Polsce dialog między religiami to nie jest puste słowo i mamy wielką tradycję ekumeniczną. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec dziękował prezydentowi za udział w uroczystościach Kościołów mniejszościowych, wyraził też dezaprobatę dla działań sejmowej komisji w sprawie ogłoszenia Roku Reformacji oraz przestrzegał przed zaostrzaniem sporów w życiu politycznym i społecznym.

Spotkanie miało miejsce 26 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wzięli w nim udział prezydent Andrzej Duda i jego żona Agata, ministrowie kancelarii prezydenta, przedstawiciele wszystkich Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) z jej prezesem bp. Jerzym Samcem, a także reprezentanci Kościołów adwentystów, rzymskokatolickiego, zielonoświątkowego, Aliansu Ewangelicznego, społeczności żydowskiej i muzułmańskiej. Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentowali m.in. bp Marek Izdebski oraz prezes Synodu Ewa Jóźwiak.

Kościoły nie mają wątpliwości, że Ewangelia zobowiązuje nas do przyjmowania uchodźców oraz rozważnego i otwartego podejścia do emigrantów, którzy poszukują lepszego życia. Deprecjonowanie tego typu migracji oznaczałoby napiętnowanie milionów Polaków, którzy w celu poprawienia bytu opuściło Polskę – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 16 stycznia w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. Przybyłych gości przywitał dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. Grzegorz Giemza.

Serdecznie zapraszamy na Koncert Noworoczny "Kolędy i Pastorałki" w wykonaniu Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego, który odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie (Al. Solidarności 74). Wstęp wolny.
 
Prowadzenie koncertu: Piotr Hruszwicki

Pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” przebiegać będzie od 18 do 25 stycznia tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Niemiec. Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W Warszawie, jak zwykle, Tydzień trwa o wiele dłużej. Poniżej harmonogram nabożeństw i spotkań w stolicy i okolicach.

26 listopada 2016 r. w parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie odbył się uroczysty koncert inaugurujący Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Ekumeniczna inicjatywa czterech organizacji charytatywnych: katolickiej Caritas, prawosławnej Eleos oraz dwu Diakonii, ewangelicko-augsburskiej i ewangelicko-reformowanej, ma na celu pozyskanie środków z dystrybucji świec i przekazanie ich potrzebującym dzieciom.

Od 19 do 21 października delegacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP - ks. bp Marek Izdebski, ks. Krzysztof Góral, ks. Tomasz Pieczko oraz Witold Brodziński - gościła na zaproszenie Węgierskiego Kościoła Reformowanego w Oradea (węg. Nagyvárad) i Cluj-Napoca (węg. Kolozsvár).
Podczas dwudniowego pobytu w Oradei  ks. bp István Csűry oraz ks. bp Marek Izdebski podpisali dokument odnawiający współpracę między obydwoma Kościołami (datującą się od 2001 roku). Obaj biskupi wydali wspólne oświadczenie w związku z przypadającym w przyszłym roku jubileuszem pięćsetlecia Reformacji.
W Oradea i Cluj-Napoce polska delegacja zapoznała się z bardzo skomplikowaną, pełną dramatycznych wydarzeń (zwłaszcza po 1960 roku) historią Kościoła reformowanego w Rumunii. Mówiono zarówno o osiągnięciach,  jak i bolączkach dnia codziennego.

Copyright © 2007-2022
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22