Podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską, które 23 lipca w Warszawie poprowadzili wspólnie ks. bp Marek Izdebski i ks. Michał Jabłoński, została wprowadzona w służbę kaznodziei świeckiego Marta Borkowska. Ślubowanie od Marty Borkowskiej przyjął ks. bp Marek Izdebski. Kazanie, nawiązujące do fragmentu J 4,5-42, wygłosiła świeżo mianowana kaznodzieja świecka. Po nabożeństwie, w czasie tradycyjnego spotkania zboru przy herbacie, proboszcz parafii, wręczył Marcie Borkowskiej w
imieniu zborowników okolicznościowy upominek. Marta Borkowska otrzymała również kwiaty oraz gratulacje od członków zboru.

Galeria foto

W dniu 20 lipca 2017 r. w budynku parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku przewodniczący jaworzańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Pan Leopold Kłoda wygłosił wykład "Śladami Jana Kalwina - reformatora Szwajcarii".

Poniżej przedstawiamy fotorelacje z  Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie.

16 lipca
Nabożeństwo rozpoczynające Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie 2017. Kazanie wygłosił ks. bp. Marek Izdebski.
Seminarium Reformacja – gdzie?, kto?, kiedy?, dlaczego?. Prowadzący: Jerzy Sojka

Śniadanie odbyło się 16 lipca w Zelowie przed Tygodniem Ewangelizacyjnym.

W dniach 29.06.2017-07.07.2017 r. obradowało w Lipsku Zgromadzenie Generalne Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych (WCRC). Hasłem Zgromadzenia, w którym wzięła również udział delegacja naszego Kościoła w składzie ks. Roman Lipiński, Ewa Watson oraz Michał Koktysz, było "Żywy Boże, odnów i przemień nas" - rozumiane w kontekście motta Wspólnoty, "powołani do wspólnoty, zobowiązani do sprawiedliwości" jako deklaracja potrzeby odnowy i przemiany świata przez misję Kościoła Chrystusowego i jego zaangażowanie po stronie sprawiedliwości społecznej i równości. Rozmowy wokół tego podstawowego tematu znalazły swoją kulminację w przyjęciu zobowiązań do pracy na rzecz sprawiedliwości i pojednania przygotowanych przez Komitet Świadectwa Publicznego. Innym ważnym świadectwem Wspólnoty jest Deklaracja Wiary w sprawie ordynacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie w czasie obrad. Kolejną ważną kwestią był wybór nowego Komitetu Wykonawczego, który ostatecznie ukonstytuował się w składzie:

Wczoraj dotarła do nas przygnębiająca wiadomość o odejściu Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Szymona (Romańczuka), Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w RP, lingwisty, naukowca, wieloletniego wykładowcy akademickiego, ekumenisty i tak można by wymieniać długo jeszcze ponieważ Arcybiskup Szymon był jednym z tych ludzi, do których skutecznie odnosimy pojęcie "człowiek Renesansu".

W dniach 15-18 czerwca z okazji jubileuszu 500 lat reformacji odbywały się Ewangelickie Dni Kościoła (EDK) zorganizowane przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. W nabożeństwie głównym w sobotę 17 czerwca wziął czynny udział ks. bp Marek Izdebski.

Zaczynamy w sobotę, 15 lipca Śniadaniem dla mężczyzn (nadal  można się zapisać). W niedzielę w „Święto Kościoła w środku Polski” - inaugurowane nabożeństwem z Wieczerzą Pańską - będzie można wstępnie przekonać się w jaki sposób Jerzy Sojka (doktor teologii ewangelickiej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP) chce opowiadać o wpływach reformacji  na życie społeczne, ekonomiczne i kulturalne w Polsce, Europie i na świecie.

W niedzielę 21 maja 2017 roku w kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Mateusza w Łodzi odbyło się wspólne nabożeństwo organizowane w ramach obchodów 500-lat Reformacji przez Diecezję Warszawską KEA oraz nasz Kościół.

Galeria foto: www.lodz.reformowani.net.pl

W Łodzi odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia m.in. przyjęto sprawozdania poszczególnych organów kościelnych oraz dyskutowano na temat apolityczności i apartyjności duchownych i innych przedstawicieli gremiów kościelnych.

więcej na: www.jednota.pl

Jak co roku parafia ewangelicko-reformowana w Warszawie otwiera drzwi kościoła podczas Nocy Muzeów. W tym roku w nocy z 20 na 21 maja przewidziano bogaty program dla odwiedzających kościół przy Alei Solidarności 74.

Wieczór rozpocznie się o godz. 18.00. W programie przewidziano:

W dniach 6-7 maja będzie obradował w Łodzi Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Synodałowie przyjmą sprawozdania za rok 2016 i podejmą uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Konsystorzowi.
Przedmiotem obrad będzie również dostosowanie Statutu Diakonii do Prawa wewnętrznego Kościoła. Synod zajmie się również przyjęciem nowej podstawy programowej do klasy 7 i klasy 8 szkoły podstawowej w związku w reformą edukacji w Polsce. Prace nad pełnym dokumentem potrwają do 2018 r.

W JEDNOCIE nr 1/2017 m.in.: omówienie zasady sola scriptura we współczesnej refleksji Światowej Federacji Luterańskiej, recenzja ekumenicznego przekładu Starego Testamentu, historie rodzin Szwander i von Humboldt, wspomnienia o Jolancie Dworzaczkowej, Dorocie Niewieczerzał, ks. Jerzym Stahlu i ks. Lechu Trandzie, felietony, relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

Najnowszy numer JEDNOTY jak zwykle jest dostępny w wersji papierowej oraz pdf, a także w serwisie internetowym jednota.pl.

Więcej: jednota.pl

Wniosek o wydanie znaczka złożyły wspólnie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski w RP i Ewangelicko-Reformowany w RP.

Na znaczku umieszczono pierwsze zdanie ze wstępu do 95. tez ks. dr. Marcina Lutra: „Miłość do prawdy i pragnienie ujawnienia jej są przyczyną, że zamierza się przeprowadzić w Wittenberdze dysputę nad niżej podanymi tezami”. Autorem projektu znaczka jest Andrzej Gosik. Projekt po przygotowaniu był przesłany do konsultacji.
Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 250.000 sztuk.
Z okazji jubileuszu została przygotowana również koperta FDC i okolicznościowy datownik.

Konferencja na Litwie
31 października 2017 r. minie dokładnie 500 lat, od momentu, kiedy augustianin Marcin Luter upublicznił w swoje 95 tez o odpustach. Ta próba rozpoczęcia dyskusji teologicznej wprowadziła w ówczesnym chrześcijańskim świecie czas zmiany, który dziś określa się mianem reformacji Kościoła zachodniego.
Idee reformacji, powiązane z ideami renesansu i humanizmu nie tylko pobudziły w chrześcijaństwie zachodnim zainteresowanie, by zbadać treść wiary chrześcijańskiej na podstawie źródeł („ad fontes“), ale też, w następstwie, poprowadziły elity intelektualne na drogę systematycznych reform w życiu społecznym, poprzez kształcenie i etos pracy, zakorzenione w nauczaniu kościelnym. Reformacja w Kościele pociągnęła za sobą też naukę i edukację. Dzięki niej powstały nowe kierunki badań, które dalej rozwijały się dynamicznie w duchu renesansu i humanizmu. Szczególnie intensywnie idee reformacji w obszarze życia kulturalnego, politycznego i społecznego rozprzestrzeniły uniwersytety.

Księgarnia Kościoła

Święta Kościelne - lipiec

3.07 2022 Niedziela

3. niedziela po Trójcy Świętej

10.07 2022 Niedziela

4. niedziela po Trójcy Świętej

17.07 2022 Niedziela

5. niedziela po Trójcy Świętej

24.07 2022 Niedziela

6. niedziela po Trójcy Świętej

31.07 2022 Niedziela

7. niedziela po Trójcy Świętej

Copyright © 2007-2022
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22