Synody obu Kościołów będą obradować od 14 do 16 października. W związku z jubileuszem 500 lat reformacji część obrad odbędzie się wspólnie. Będzie to miało miejsce 15 października w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza. Wykłady wygłoszą prof. Wojciech Kriegseisen („400 lat po Ugodzie Sandomierskiej”) oraz ks. prof. Marek Uglorz („Wyzwania wspólnego składania świadectwa we współczesnym czasie”). Zaplanowano też dyskusję panelową. Oba Synody ogłoszą również wspólne przesłanie.

Pozostałe obrady synodów będą odbywać się równolegle, a synodałowie z obu Kościołów będą spotykać się na modlitwach i nabożeństwach. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP m.in. wysłucha sprawozdań Rady Synodalnej, Konsystorza i biskupa Kościoła oraz podejmie decyzję w sprawie ich przyjęcia. Odbędzie się też dyskusja i głosowanie nad preliminarzem. Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Kościoła na 2017 r., a także wysłucha prezentacji materiału na temat mowy nienawiści.

– Pierwszy raz w powojennej historii spotykamy się, aby oba synody częściowo obradowały razem. Parę lat temu mieliśmy wspólne nabożeństwo na rozpoczęcie obrad naszych synodów – mówił prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Grzegorz Giemza podczas konferencji prasowej. Dodał też, że Kościoły luterański i reformowany w Polsce były prekursorami działań na rzecz zbliżenia obu Kościołów. W tym kontekście przypomniał Ugodę Sandomierską z 1570 r. oraz wspólny dokument z 1970 r., który trzy lata przed Konkordią Leuenberską ustanowił wspólnotę Stołu Pańskiego i kazalnicy między oboma Kościołami.

– Mamy nadzieję, że zarówno spotkanie naszych synodów, jak i przesłanie, które wspólnie ogłosimy, będą impulsem do dalszej współpracy ekumenicznej – powiedziała prezes Synodu Kościoła reformowanego Ewa Jóźwiak. Mówiła też o jubileuszu reformacji. – Reformacja wciąż trwa. Dlatego chcemy mówić 500 lat reformacji, a nie 500-lecie – zwróciła uwagę. W tym kontekście biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ks. Marek Izdebski podkreślił, że reformacja nie jest tylko wydarzeniem historycznym, ale dotyczy też współczesności.

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Jerzy Samiec opowiadał o planowanych obchodach jubileuszu reformacji, jakie będą miały miejsce w Polsce. Wspominał o patronatach i o ogłoszeniu przez sejmik województwa śląskiego roku 2017 rokiem reformacji na Śląsku. Przypomniał, że wniosek złożony do sejmu RP o ogłoszenie w całej Polsce przyszłego roku rokiem reformacji nie został w ogóle procedowany. – To, że ten wniosek nie został poddany nawet pod głosowanie, jest naruszeniem dobrych zasad demokratycznych – podkreślił bp Samiec. Mówił też o nabożeństwie reformacyjnym w Lund 31 października, w którym weźmie udział papież Franciszek. – Katolicy i luteranie prowadzą dialog od lat, wydali wspólne dokumenty. Spotkanie w Lund nie jest więc niczym nadzwyczajnym. Ono pieczętuje to, że dialog między naszymi Kościołami jest prowadzony i rozwija się – zaznaczył.

Bp Marek Izdebski dodał, że wszystkie uroczystości związane z jubileuszem reformacji Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP będzie organizował we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP.

fot. Michał Karski

Copyright © 2007-2022
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22